Θρέψη Φυτών

 

manufacturer denijs  manufacturer triskalia 

 

 

Οργανικό Άζωτο (N) ολικό 8%
Φωσφορικός ανυδρίτης (P2O5) 6%
Οξείδιο του Καλίου (K2O) 6%
Θειϊκός ανυδρίτης (SO3) 5%
Οργανικός άνθρακας (C) 30%

TOP