Θρέψη Φυτών

 

manufacturer denijs  manufacturer triskalia 

 

 

DUNG 3.6.12 + 2MgO

3.6.12 + 2MgO + 14 + 10C

Οργανικό Άζωτο (N) ολικό 3%
Φωσφορικός ανυδρίτης (P2O5) 6%
Οξείδιο του Καλίου (K2O) 12%
Οξείδιο του Μαγνησίου (ΜgO) 2%
Θειϊκός ανυδρίτης (SO3) 14%
Οργανικός άνθρακας (C) 10%

TOP