Θρέψη Φυτών

 

manufacturer denijs  manufacturer triskalia 

 

 

AZOCOR 105

10,5.1,5.1,5 +40C

Οργανικό Άζωτο (N) ολικό 10,5%
Φωσφορικός ανυδρίτης (P2O5) 1,5%
Οξείδιο του Καλίου (K2O) 1,5%
Οργανικός άνθρακας (C) 40%

TOP