Θρέψη Φυτών

 

manufacturer denijs  manufacturer triskalia 

 

 

DUNG 5 .12.0 + 2MgO

5 .12.0 + 20C

Οργανικό Άζωτο (N) ολικό 5%
Φωσφορικός ανυδρίτης (P2O5) 12%
Οργανικός άνθρακας (C) 20%

TOP