Κηπευτικά

 

 

 

 

Λάχανο


Δημιουργός / Παρασκευαστής:
Επιλογή Δημιουργού / Παρασκευαστή

BEVERLY HILLS

Πρώιμο, 80-85 ημερών, 2-2,5 κιλών 

RECORD F1

Μεσοπρώιμο 90 ημερών 

MONICA F1

105 - 115 ημέρες, μεσοπρώιμο ελαφρά... 

TOP